Bopp&Reuther Messtechnik  води началото си от 1872 година когато Карл Боп и Карл Ройтер основават завод за тежка арматура и помпи. С течение на времето и развитието на компанията продуктовата гама се разширява значително. Днес Bopp&Reuther Messtechnik е потенциален снабдител на иновативни уреди за дебитно и аналитично измерване, подпомаган от следните приобщени компании: Bopp & Reuther Messtechnik Engineering GmbH, Metra Energie-Messtechnik GmbH, WPD Wartungs- und Prüfungsdienst GmbH занимаващи се съответно с проектиране и инсталация на измервателни системи, енергийно мерене на отоплителни и охладителни инсталации, ремонт калибровка и поддръжка. Измервателните уреди на Bopp&Reuther Messtechnik са познати на индустриалния пазар за висококачествена измервателна техника. Компанията предлага броячи и разходомери за търговско и технологично измерване на течности, газове и пара, дензиметри, дозиращи системи и газоразпределителни станции. Продуктовата гама отговаря на посочените по долу стандарти и притежава следните сертификати: DIN EN ISO 9001:2000, Richtlinie 94/9/EG (ATEX), Richtlinie 97/23/EG, HPO - Approval, SGU - Certificate. За повече информация и технически характеристики можете да разгледате както продуктовата секция на нашия сайт така и официалния сайт на Bopp&Reuther Messtechnik  (http://www.burmt.de/).

Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com