От началото на настоящата година НАСА-Д е изключителен представител на датската компания MJK Automation. Продуктовата гама на MJK Automation включва оборудване за пречиствателни станции и помпени инсталации - ултразвукови и потопяеми нивомери, контролери за управление на помпени станции, магнитно-индуктивни разходомери, разходомери за открити канали, датчици за измерване на замърсеност и рН във водите. Фирмата е водеща на скандинавския пазар за оборудване за пречиствателни и помпени станции. Продуктите й се характеризират с изключително високо качество и надеждност, което в съчетание с кратките срокове на доставка и конкурентните цени са свидетелство за конкурентността им.

Разходомери - електромагнитни разходомери и разходомери за измерване в открити канали

Автоматика за измерване на нива - нивомери ON-OFF, ултразвукови нивомери, хидростатични нивомери, контролери за управление на помпи

Системи за измерване и анализ - трансмитери за измерване на pH, Redox и температура, системи за измерване на мътност и твърди примеси

Системи за контрол и мониторинг - трансмитери за данни, помпени контролери с интегриран модул за мониторинг на помпени станции, модеми за комуникация през захранващ кабел, GSM и GPRS модеми, MJK SCADA софтуер

Повече информация можете да намерите на официалния сайт на компанията: www.mjk.com

Семинари на тема: "MJK - вашият партньор във водния сектор"

Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com