26.09.2012

По-висока ефективност и по-ниски вредни емисии с новите топлообменници MPHE


При термопомпи, чилъри и много други приложения, новите микроканални пластинчати топлообменници(МРНЕ) на Danfoss намаляват разхода на енергия и снижават емисиите на СО2.

Топлообменниците МРНЕ могат да бъдат пригодени да осигурят оптимален топлообмен и минимален пад на налягането при всякакъв вид приложения чрез промяна на броя, размера и разположението на вдлъбванията върху пластините за каналите.

До 10% по-добро топлопредаване
Една находчива промяна в дизайна на пластините при МРНЕ значително увеличава ефективността на тяхната работа. Течността преминава покрай пластините със сравнително равномерна скорост. Между зоните с най-бързо и най-бавно протичане разликата е едва 3 пъти, за разлика от 10 пъти при по-старите модели топлообменници. При това положение течността се разпространява и смесва по-добре и повишава коефициента на топлопредаване с до 10%.

До 35% по-ниска загуба на налягане
Пак благодарение на уникалната конструкция на пластините, начинът, по който се разпределя водата вътре в МРНЕ топлообменника също намалява загубата на налягане. Това означава, че е необходима по-малко енергия за задвижване на водата през системата, а следователно и по-ниски експлоатационни разходи.

По-дълъг експлоатационен живот
Топлообменниците МРНЕ се радват на по-дълъг експлоатационен живот от другите видове топлообменници. Причините за това са няколко. При микроканалните пластинчати топлообменници точките на запояване са повече и с по-голяма площ. Те са плоски и точно центровани една над друга - всичко това означава, че напрежението се разпределя по-равномерно по повърхността на материала и конструкцията е по-здрава. При топлообменниците МРНЕ съществува по-голяма свобода за позициониране на точките на запояване така, че да могат да бъдат допълнително подсилени на критичните места. Освен това, усъвършенстваният дизайн на пластините води до подобряване на протичането през топлообменника, което от своя страна допринася за по-малко замърсяване и образуване на котлен камък.

                         
Подобрени характеристики на потока: при микроканалните топлообменници MPHE потокът около точките на запояване е по-равномерен отколкото при традиционните запоени топлообменници (BPHE), като съотношението между максималната и минималната скорост едва една трета от тази при BPHE. Освен това, потокът е оптимизиран за висока турбулентност и ниски загуби от триене.

                         
Равномерна скорост - подобрено топлопредаване: При топлообменниците МРНЕ се постига по-равномерна скорост на потока в каналите около точките на спояване от двете страни на пластините. Еднаквото разстояние осигурява възможност за подобряване на топлопредаването, както и за по-малък пад на налягането.

Серия "H" за термопомпи

Серията H е специално разработена за използване в термопомпени системи с подземни и въздушни източници. Всеки от моделите се предлага напълно оптимизиран не само за различните хладилни агенти, но и за работата, която трябва да извършва като кондензатор или изпарител.

Серия "C" за чилъри

Серията С се състои от специализирани топлообменници за приложение при чилъри, оптимизирани да работят като кондензатори или изпарители в системи с въздушно или водно охлаждане. Те са подходящи за диапазон на мощност 300-550kW(единичен кръг) и 100-550kW(двоен кръг) и работят ефикасно при пълно или частично натоварване.

Серия "D" за промишлени приложения

Издържливи и икономични, топлообменниците от серията D работят ефективно в редица промишлени приложения. Типични примери са: охлаждане на предавателни кутии, системи за прецизна климатизация, охлаждане на смазочно масло, подгряване на горива и т.н.

 


Архив на актуално
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com