27.03.2013

Контролери MCX06D с приложения в отоплителни системи


Контролер за управление на БГВ и отопление с компенсация по външна температура и седмично програмиране на желаната стайна температура

Контролерът изпълнява следните основни задачи:
- ПИ регулиране на трипътен вентил за отопление с аналогово управление по изчислено задание за температурата на подаващата вода, в зависимост от желаната стайна    температура и измерените външна температура и температура на подаващата вода;
- ПИ регулиране на трипътен вентил за БГВ с аналогово управление по зададена температура;
- пускане и спиране на циркулационните помпи на двата контура.

 

Контролер за управление на два независими контура за отопление с компенсация по външна температура и седмично програмиране на желаната стайна температура с възможност за байпас на отоплителната система

ПИ регулиране на два трипътни вентила за отопление с аналогово управление по изчислено задание за температурата на подаващата вода, в зависимост от желаната стайна температура и измерените външна температура и температура на подаващата вода.
Предвиден е байпас на отоплителната система за защита на котела при измерена ниска температура на връщащата вода.

 

 

Контролер за управление на един или два независими контура за отопление с компенсация по външна температура и седмично програмиране на желаната стайна температура

ПИ регулиране на два трипътни вентила за отопление с трипозиционно управление по изчислено задание за температурата на подаващата вода, в зависимост от желаната стайна температура и измерените външна температура и температура на подаващата вода.

 

 

 

Контролер за управление на котел в два режима на работа - зимен и летен в система за отопление и БГВ

Контролерът изпълнява следните основни задачи:
- управление на котел;
- поддържане на зададена желана температура в помещенията, като желаната температура се задава за седем дни в седмицата с до шест часови зони на ден;
- поддържане на предварително зададена желана температура на водата в обемен бойлер;
- пускане и спиране на рециркулационната помпа на топлата вода.

 

Контролер за управление на котел с едностепенна или двустепенна горелка в система за отопление с компенсация по външна температура и седмично програмиране на желаната стайна температура

Контролерът изпълнява следните основни задачи:
- управление на котел с едностепенна или двустепенна горелка;
- поддържане на зададена желана температура в помещенията, като желаната температура се задава за седем дни в седмицата с до шест часови зони на ден;
- поддържане на предварително зададена желана температура на водата в обемен бойлер;


Архив на актуално
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com