10.02.2009

Семинари на тема "MJK-вашият партньор във водния сектор"


В началото на м.февруари "НАСА-Д", съвместно с MJK Automation, проведе семинари в гр.София и гр.Варна на тема "MJK-вашият партньор във водния сектор". В семинарите взеха участие специалисти, работещи в следните сектори: доставка и пренос на питейна вода, пречистване на водите, инженеринг в областта на водните проекти, проектиране на водни съоръжения и системи, в т.ч. пречиствателни станции.

Бяха разгледани въпроси, свързани с измерване, контрол и наблюдение и автоматизация на процесите в пречистването на водите и бяха представени основните групи продукти - контролери за помпени инсталации, устройства за измерване на дебит, налягане и нива, честотни управления за помпи, спирателна и регулираща водна арматура, индустриална автоматика за водния сектор.

Голям интерес предизвикаха уникалните измервателни уреди на MJK – за измерване на разтворен кислород във вода – Oxix и за събиране и трансфер на данни за нива – Chatter, както и честотните регулатори за помпени инсталации VLT AQUA Drive на Danfoss.

 

Презентации

Брошури

Снимки

 


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com