13.11.2009

Нови свободно програмируеми контролери MCX


От м.октомври 2008г. фирма Danfoss A/S е 100%-ов собственик на италианската компания за програмируеми контролери "Necos spa con Socio Unico". Продуктите на компанията са базирани на отворена платформа за програмиране, което осигурява на потребителите високо качество, персонализация и гъвкавост на решенията. Новото име на компанията е "Danfoss Electronics spa con Socio Unico". От 2009г. контролерите се предлагат в България от НАСА-Д. Те намират приложение в широка гама индустриални и  HVAC/R приложения: хладилни инсталации, компресорно-кондензаторни групи, чилъри, климатични камери, термопомпени агрегати и др. Свободното програмиране на контролерите MCX с помощта на език за програмиране подобен на стандартния С++,  позволява електрониката да се адаптира най-точно към изискванията на конкретното приложение. Контролерите се предлагат и с редица стандартни програми, които покриват голяма част от възможните приложения и предлагат изключително ниво на персонализация. Връзката с периферни устройства се извършва чрез отворени стандартни протоколи, които позволяват лесна интеграция с електромеханичните компоненти в изгражданите системи за управление. Широката гама от контролери с различен брой цифрови и аналогови входове и изходи, както и на разширителните модули  EXC, позволява създаването на рентабилно решение, което най-точно отговаря на конкретните нужди и потребности на приложението. Работата с контролера е изключително опростена. Върху графичният дисплей на контролера могат да се визуализират показания, статус на системата, графики, да се използват потребителски икони. Контролерите се предлагат с редица възможни опции – часовник реално време, вградена аларма, отдалечен контрол,  RS485 и др.


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com