16.03.2011

Демонстрационна обиколка на MJK Demobus в България


     

От 07.03.2011 до 14.03.2011 България беше част от Европейската обиколка на демонстрационния микробус на датската компания MJK.
Обиколката из страната включи градовете Добрич, Варна, Бургас, Пазарджик, Пловдив и София. На срещите, водени от регионалният мениджър г-н Тихомир Фюрес, присъстваха представители на ВиК дружества и пречиствателните станции, специалисти от фирми, работещи в областта на контрол и пречистване на питейни, битови и отпадни води. Основният акцент в проведените дискусии, освен безспорните предимства и иновационни технологии, заложени в продуктите на MJK, бяха и актуални проблеми и възможности за решаването им като: редуциране на консумацията на енергия чрез оптимизиране на автоматизацията на процесите във водния сектор, подобряване на качеството на измерване в отделните етапи на тези процеси, намаляване на инвестиционните разходи и разходите по поддръжка.
Основно внимание беше отделено на електромагнитните разходомери на MJK, които с високата си точност, стабилна работа, евтина поддръжка и разнообразни възможности за мрежова комуникация, запис и съхранение на данни са доказано и надеждно средство за измерване на дебит. Дискутирано беше и широкото им приложение, във връзка с това, че от 2008г. те имат сертификат за одобрен тип средство за измерване, издаден от Българския институт по метрология.
Голям интерес предизвикаха ултразвуковите нивомери, сензорите за измерване на разтворен кислород, на мътност и твърди примеси, системите за контрол, мониторинг и съхранение на данни.
Разгледани бяха и конкретни приложения като: измерване на дебита в отворен канал на изхода на пречиствателните станциии; измерване на разтворения кислород в био-басейните на пречиствателните станции за оптимизиране на работата на аераторите и намаляване на енергийните разходи до 40%; използване на функцията на Connect за оптимизиране на енергийните разходи при трансфер на водни маси; мониторинг на подпочвените води при големи изкопи за строежи и др.


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com