15.02.2012

Нови електромагнитни вентили за пара EV225B


От началото на м.март освен добре познатите вентили за пара EV225BD ние ви предлагаме и новите вентили за пара EV225B - много по-гъвкави по отношение на различните приложения и с по-ниска цена.
На едно тяло на вентил могат да се монтират различни бобини в зависимост от конкретната среда и околна температура. Новите компактни бобини с clip-присъединяване се монтират лесно и покриват всички изисквания за високо качество и надеждност.

Синя бобина тип BB dc clip on – до 140°C, 18W
Синя бобина BB ac clip on – до 160°C, 10 W
Синя бобина BN dc clip on – до 160°C, 20 W
Черна бобина BQ ac clip on – до 185°C, 10 W


Използваните материали за вентила – PTFE за мембраната, корозионно устойчив месинг за външната част и неръждаема стомана за управляващите механизми, осигуряват дълъг живот на вентила дори и в най-тежки експлоaтационни условия. Това, в комбинация с иновативната конструкция, осигурява високата надеждност, стабилност и конкурентност на изделията.

Основни характеристики:

• За работа с пара, до 185°С за бобини ac или до 160°С за бобини dc

• Размери: DN6 – DN25

• Серво-управление

• Околна температура: +40°С

• Работно налягане: 10bar

• Mаксимално тестово налягане: 25bar

• Време за отваряне/затваряне: max 0.2s

• Нормално затворени (NC)

• Клас на защита на бобината, IEC529: IP 65


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com