17.05.2012

Съвместен семинар на Данфосс и НАСА-Д


 НАСА-Д ООД и Данфос ЕООД, направление „Топлофикационна автоматика” проведоха съвместен семинар с три основни теми:

"Интелигентни управляващи мотор-вентили за ОВК приложения", "Споени и разглобяеми пластинчати топлообменници, нова версия на изчислителен софтуер" и "Топломери и топлостудомери и начини на отчитане".

На семинара присъстваха колеги от водещи фирми в ОВиК сектора. Като почетен гост, нашето събитие уважи и инж. Красимир Богданов – дългогодишен търговски директор на направление Топлофикационна автоматика на Данфосс България.

Освен безспорните предимства и иновационните решения, характерни за продукцията на Danfoss, бяха разгледани и конкретни приложения на новото поколение интелигентни и патентовани управляващи мотор-вентили iMCV. 

Като основен акцент беше представена уникалната вградена интелигентност на вентилите под форматана усъвършенствана анти-колебателна функция за одобрен топлинен комфорт и икономия на енергия, която повишава коефициента на полезно действие на системата и оптимизира зададената стойност за средна температура в сградата.
Тя опростява и стабилизира ОВК системата и води до 10-15% икономия от разхода на енергия (в рамките ± 1K) при охладителните и 8-10% при отоплителните системи.
изтегли брошура» 

Представен беше и референтен проект на голяма българска фирма, изпълнен с управляващи мотор-вентили на Danfoss.
изтегли брошура»

Като втора тема бяха представени широката гама топлообменниците на Danfoss, която предлага разнообразие от решения за отоплителни, БГВ и охладителни системи. Ползотворна дискусия предизвика новата програма за оразмеряване, чрез която всеки потребител може да избере най-подходящия топлообменник, адаптиран към характеристиките на конкретната система.
изтегли брошура»

Семинарът завърши с представяне на енергоизмервателните уреди – топломери и топлостудомери SONOMETER 1100 и SONOMETER 2100. С тяхната доказана технология те гарантират изключително точно измерване, дълготрайност и ниски разходи за експлоатация.
изтегли брошура»

Снимки от семинара:


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com