14.11.2012

Съвместен семинар на Данфосс и НАСА-Д във Варна


Днес 14 ноември, във Варна, беше проведен съвместен семинар на Данфосс ЕООД и НАСА-Д ООД. Основните теми, разгледани на семинара бяха:

"Интелигентни управляващи мотор-вентили за ОВК приложения", "Зонови вентили", "Новости в продуктовата гама на ротационните вентили на Danfoss", Споени и разглобяеми пластинчати топлообменници, нова версия на изчислителен софтуер" и "Апартаментни абонатни станции".

На семинара присъстваха колеги от Топлофикация Варна и водещи фирми в ОВиК сектора.

Лектори на семинара бяха инж. Георги Георгиев - инженер по продажбите на Данфосс Топлофикационна автоматика и Васил Рашев - Управител офис Варна на „НАСА-Д“ ООД.

Освен безспорните предимства и иновационните решения, характерни за продукцията на Danfoss, бяха разгледани и конкретни приложения на новото поколение интелигентни и патентовани управляващи мотор-вентили iMCV.  изтегли брошура»

Представен беше и референтен проект на фирма Атаро Клима, изпълнен с управляващи мотор-вентили на Danfoss.  изтегли брошура»

Като втора тема бяха разгледани зоновите вентили тип AMZ и референтен проект на фирма Тангра, изпълнен с такива вентили.  изтегли брошура»

Голям интерес предизвика следващата тема - децентрализираните отоплителни системи на Danfoss. Бяха разгледани новостите в тази област и безспорните предимствата на апартаментните абонатни станции - по-добър комфорт в помещенията, индивидуален контрол и справедливо отчитане на енергията и едновременно с това икономическият ефект – по-ниските инвестиционни разходи и енергийна ефективност.  изтегли брошура»

Семинарът завърши с презентация на новия изчислителен софтуер за избор на пластинчати топлообменници. Основен акцент беше възможността потребителя за избор на най-подходящия топлообменник, адаптиран към характеристиките на конкретната система. изтегли брошура»

Коктейлът, даден след семинара, предостави възможност на домакини и гости да дискутират в неформална обстановка разгледаните теми и продукти. Бяха обсъдени конкретни приложения и бъдещи съвместни проекти.


Архив на новини
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com