Портал на клиента

bg en

Системи за измерване на параметри MJK

Измерване на разтворен кислород
Системи за измерване на параметри MJK

Oxix® е уникална система за измерване на разтворен кислород. Тя е снабдена с оптичен сензор и комуникира с високотехнологичен електронен конвертор. Нито една позната система за измерване на разтворен кислород не може да се сравнява с Oxix®. Сензорът е идеален за измерване на разтворен кислород при индустриални процеси. Намира широко приложение в пречиствателни станции.
Oxix® сензорът няма мембрана за смяна и не се нуждае от калибриране. Когато е потопен във вода, конверторът автоматично почиства оптичния прозорец на сензора, което практически прави системата работеща без поддръжка