Портал на клиента

bg en

Системи за контрол и мониторинг MJK

Събиране и съхранение на данни
Системи за контрол и мониторинг MJK

Chatter® е система за запис и съхранение на данни с автономно захранване и вграден модем. Тя препредава записаните данни за нивото на питейни води, на води в канализационни системи, на подпочвени води при големи строителни обекти, на реки, канали др. В базата от данни на контролера се записват събития за до 30000 информационни точки и изчисления за потока около преливника. Chatter® е много каналноустройство за записване на данни и препредаването им в Microsoft SQL база от данни през Internet, използвайки вградения GPRS модем. В допълнение, Chatter® може да изпраща електронна поща с прикачен в нея файл с формат ”csv” с измерените данни и аларми.