Портал на клиента

bg en

Моторни редуктори
BAUER GEAR MOTOR

Конични мотор-редуктори серия BK
Моторни редуктори <br/>BAUER GEAR MOTOR

Двигатели с конусен редуктор и уплътнена мощност за монтаж под прав ъгъл, осигуряващи възможно най-висока ефективност, особено когато се използват с честотни преобразуватели.

- Мотор-редуктори с ортогонална предавка и универсални възможности за закрепване
- Мощност на двигателите от 0.06 до 75kW
- 10 размера предавателни кутии за въртящи моменти от 150 до 16000 Nm
- Напълно затворена конструкция, с изолация против прах и водни пръски
- Клас на защита IP65 съгласно DIN 40050 и IEC 34-5/529