Портал на клиента

bg en

Разходомери MJK

Магнитно индуктивни разходомери
Разходомери MJK

Разходомерите на MJK MagFlux® комбинират в себе си висока точност, стабилнa работа и евтина поддръжка. Характерно за тях е, че са без подвижни части, които да влияят на преминаващия поток и няма загуби на налягане през сензорната част. Разходомерите притежават самопочистващи се електроди, което улеснява поддръжката.
С въвеждането на уникалния регистрационен номер на проточната част на разходомера, в електрониката се зарежда автоматично цялата необходима информация за извършване на точно измерване. Въпрос на няколко секунди е зареждането на данните в електронния блок, след което може да започне измерването. Тази система е много по-надеждна от други, изискващи чип карти, които могат да бъдат загубени или повредени, както и от системи, изискващи допълнително оборудване, което води до опасност от допускане на грешки при настройката.
MagFlux® е първият по рода си разходомер, който може да визуализира на дисплея си графично стойностите на разхода по дата и време за всяка зададена точка. Зад това се крие възможността за записване на данни, чийто интервал можете да зададете.
За потребителите на SCADA, MJK предлага комуникация RS – 485 с Modbus® протокол, така че няколко разходомера могат да бъдат управлявани от контролна зала.