Портал на клиента

bg en

Разходомери MJK

Разходомери за открити канали
Разходомери MJK

Специално разработен за измерване и записване дебит в открити канали, преливници и тръби, конверторът 713 гарантира висока точност на измерването, измерване на ниски нива, пълнен мониторинг на моментен и натрупан дебит. Доставя се с ултразвуков или хидростатичен сензор. Измереният дебит се изчисляава по един от следните принципи: шаблони на Parshall, Venturi, Palmer Bowlus – правоъгълни и V-образни в съответствие с ISO 1438; шаблони с подбрани фактор и експонент за не-стандартни тръби и преливници; 10-точкова линеина функция за ниво/дебит