Портал на клиента

bg en

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Филтри
Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Филтърната група е основен елемент от системата SEM-SAFE®.
Система за водна мъгла чрез високо налягане SEM-SAFE® работи с чиста вода. За да се избегне замърсяване, запушване на дюзите за водна мъгла и неизправност на помпите и клапите, водата използвана за пожарогасене трябва да бъде филтрирана, преди да бъде подадена в SEM-SAFE®. Всяка инсталация трябва да бъде обезпечена с филтрираща група, гарантираща качеството на използваната вода. Необходимата степен на филтриране е 10 μm.