Портал на клиента

bg en

Optyma™ Control: Свързани хладилни помещения за по-висока ефективност

Optyma Control Panel е иновативно, компактно и интелигентно решение за управление и мониторинг на нови или вече функциониращи хладилни камери, като осигурява по-висока ефективност, оптимална сигурност и безопасност.

Таблото може както да управлява базови хладилни приложения, така и да бъде част от интелигентна система за контрол и мониторинг на свързани хладилни помещения в големи складове и хранителни магазини.

В дадения пример таблото Optyma Control Panel е монтиранo в хладилна камера. То управлява хладилен агрегат, електромагнитен клапан EVR и изпарител и поддържа зададената температура в помещението. Таблото е компактно, монтира се лесно и осигурява по-висока ефективност и безопасност.

Но тук искаме да разгледаме основно възможността за свързаност на хладилната камера и пълната автоматизация и оптимизация на хладилния процес. Чрез вградения RS485 на Optyma Control Panel и комуникатор PR-SC4 вашето приложения може да стане част от света на IoT.

Данните за вашето приложение се предават и съхраняват в облака Alsense™ и с приложението ProsaLink Вие можете да имате пълен контрол и мониторинг на хладилната камерата, като към един PR-SC4 могат да се свържат до 4 Optyma Control Panel и да се включат повече от едно помещения.

Настройка на алармени нива на следените температури, автоматичен запис на температури с цел следене на температурния режим и много други функции осигуряват цялостно телеметрично и облачно решение за хранително-вкусовата промишленост, за инсталиране в различни видове оборудване (напр. хладилни витрини, фризери и др).

Да разгледаме пълните възможности, предимства и функционалности на Optyma Control Panel:

 • управление на компресор или хладилен агрегат, вентилатори на изпарителя, обезскрежаване и осветление в помещението
 • две спомагателни релета, които можете да използвате за индикация на състояние или за допълнителни аларми
 • вградена комуникация RS485
 • стартиране на нощен режим от цифров вход
 • авариен режим на работа при възникване на необходимост
 • увеличен температурен обхват на приложенията: от -45°С до +99°С, което допълва възможностите за управление не само хладилни приложения, но и за приложения в областта на отоплението
 • различни функционалности за управление на обезскрежаването
 • деактивиране на звукова аларма (бузер)
 • два цифрови входа, които са свободно конфигурируеми за осигуряване на максимална гъвкавост на приложенията
 • дефектнотокова защита
 • автоматични предпазители
 • лесна и бърза инсталация
 • управление на агрегати за външен монтаж или открит тип агрегати
 • отдалечен контрол и мониторинг с приложението ProsaLink и Alsense
 • HACCP температурен мониторинг за нетрайни продукти в съответствие с EN13485 Class II

В заключение можем да обобщим - независимо дали се използва като самостоятелно решение или в система хладилни камери Optyma Control Panel е достъпно и интелигентно решение, което гарантира висока ефективност и оптимална защита.

Възможността за отдалечен контрол и мониторинг с използването на облачни услуги осигурява свързаност от край до край, като позволява отдалечено наблюдение, диагностика, маркетинг и възможности за анализ на продажбите.

Optyma Control Panel e съвременно, интелигентно управление на хладилната камера за клиенти, търсещи цялостни свързани решения в хранително-вкусовата промишленост.