Портал на клиента

bg en

Извеждане на въздух от инсталации при промишлено охлаждане

Датската компания Agri-Norcold предлага на своите клиенти общо 1 000 000 м3 студено складово пространство, разделено между 13 терминала за студено съхранение. Тези терминали са стратегически разположени в близост до главни пътни артерии и затова са лесни за достъп. Наскоро компанията замени старото си обезвъздушително устройство на една от хладилните си инсталации с нов Danfoss IPS8, който сега осигурява по-добро отделяне на въздуха и диагностика на системата.

 

Предизвикателството: Отвеждане на въздуха от голяма хладилна система възможно най-ефективно и получаване на по-добър поглед върху диагностиката на системата.

Agri-Norcold е иновативен доставчик на хладилни помещения, който е отворен за изпробване на нови технологии и процеси. Като компания, сертифицирана по ISO 50001, мениджърите имат ясни цели да направят операциите възможно най-енергийно ефективни, надеждни и екологични.

За инсталацията им, намираща се в Колдинг, Дания, мениджърите на Agri-Norcold трябва да заменят стария си обезвъздушител и са заинтересовани да намерят изделие, което да обезвъздушава по-ефективно, но също така и дава по-добри диагностични данни за хладилната система.

Решението: Новата система за обезвъздушаване на Danfoss IPS8

Новият IPS8 е резултат от проект за научноизследователска и развойна дейност, който има за цел да създаде интелигентно отвеждане въздуха. IPS 8 увеличава производителността на системата чрез непрекъснат мониторинг и автоматично регулиране на разликите в налягането между основния хладилен агент и този на обезвъздушителя. Той е компактно, самостоятелно устройство, което функционира независимо от основната хладилна инсталация и лесно се монтира и присъединява към нея.

IPS8 извършва много прецизно електронно извеждане, което намалява риска от ненужно изпускане на хладилен агент в околната среда. Важното е, че новата система IPS8 разполага със запис на данни от работния процес, коeто прави този процес лесен за наблюдение и проверка на минали цикли на обезвъздушаване. Това от своя страна осигурява по-добра диагностична информация за хладилните системи в сравнение с традиционните обезвъздушители.

Резултатите: Plug-and-play инсталация, по-добро отделяне и подобрена диагностична информация

Като самостоятелно устроуство с една връзка, инсталацията е завършена само за пет часа, включително и заваряването.

След няколко месеца експлоатация резултатите от употребата на новия обезвъздушител са ясни. IPS 8 осигурява значително по-добро разделяне на въздух / амоняк в сравнение с предшественика си, тъй като работи при по-ниска температура, което води до далеч по-малко амоняк в отвеждания газ.

Според Хенрик Страаруп, ръководител на екипа в завода на Agri-Norcold в Колдинг, Дания, мирисът на амоняк в машинното отделение е драстично намален с новата система. Страаруп също така отбелязва, че новият IPS 8 дава далеч по-добри диагностични данни в сравнение с предишното устройство. „За разлика от нашето старо устройство, обезвъздушаването чрез IPS 8 е пряко свързано с количеството въздух в системата. Това ни позволява да знаем, много по-точно от преди, ако и когато въздухът навлезе в системата, колко въздух влиза и кога.