Портал на клиента

bg en

Предстоящо обучение за хладилни инженери

Хладилна автоматика Danfoss

16.05.2018

В края на месец май водещи специалисти от хладилния бранш в България ще посетят Словения, за да участват в международното обучение на Danfoss за използването на CO2 в индустриални хладилни системи за охлаждане и замразяване.

Големите бъдещи ограничения  в използването на традиционни хладилни агенти правят  все по-актуално използването на въглеродния двуокис в качеството му на естествен и безвреден за околната среда хладилен агент.

Демонстрационният мобилен модул за охлаждане с CO2 дава възможност на сервизни техници, монтажници и OEM инженери да се запознаят с иновативните и переспективни решения на Данфосс в областта.

Експерти от направлението  Данфосс СО2 ще представят както основни газови байпас системи, така и по-сложни решения за паралелно компресиране, с или без топлинна регенерация. Основен акцент ще бъде и новия Multi Ejector Solution™, който може да подобри енергийната ефективност на системите с до 20% в най-горещите дни от годината и позволява използването на транскритични системи CO2 в екстремни климатични условия.

За подробности и уточнения можете да се свържете с инж. Атанас Лесичков.

В секцията Решения на сайта ни очаквайте техническа информация и коментари за най-интересните моменти от събитието