Портал на клиента

bg en

Промени в конструкцията на вентили тип GBC

Хладилна автоматика Danfoss

01.08.2019

Навлизането на нови хладилни агенти, намаляване на експлоатационните разходи и увеличаване на безопасността са предизвикателства, пред които са изправени производителите в хладилния бранш. За да отговори на повишените изисквания на пазара, Данфосс постоянно развива своите продукти, като подобрява конструкцията на изделията и влага нови материали при производството на компонентите.

Сферичните спирателни вентили GBC са неизменна част от хладилните инсталации. Данфосс прави две ключови промени в конструкцията им:

1. Променя се дизайна и вграждането на шпиндела на вентилите. Това ще осигури много по-висока устойчивост на вентилите срещу разрушаване.

2. Променя се корпуса и се добавя стопер на шпиндела, който ще ограничи завъртането до 90°. Това ще улесни инсталирането и обслужването на вентилите.

С оглед да се направи разлика между стария и новия модел, Данфосс сменя буквата в кодовия номер на изделията. Досега изпозванета буква G ще се замени с L. Всички цифри в кодовите номера се запазват. До изчерпване на складовите наличности от старата модификация, на пазара ще се предлагат и двете разновидности на вентилите.