Портал на клиента

bg en

Промяна в наименованието на ТРВ тип Т2/ТЕ2

Хладилна автоматика Danfoss

19.06.2018

Буквата, означаваща вида хладилнен агент в имената на термостатичните вентили T2 / TE2, ще бъде премахната.
Термостатичните вентили на Danfoss са непрекъснато одобрявани за най-новите хладилни агенти на пазара и специалната буква, конкретизираща вида на хладилния агент добавя нежелана сложност. Хладилният агент, за който е проектиран продуктът, се обозначава отделно на главата на термостатичния вентил и допълнителното обозначение с буква се счита за излишно и ще бъде премахнато.
Например:
Сега T2 / TE2, предназначени за хладилен агент R407C, се наричат TX2 / TEX2 с хладилен агент R407C, който също се отбелязва на главата на термостатичния елемент. В новите ТРВ буквата X ще бъде премахната.

Името на всички терморегулиращи вентили от този тип ще бъде опростено до T2 / TE2, независимо от хладилния агент, а одобреният хладилен агент ще остане допълнително гравиран върху термостатичния елемент.