Хладилна автоматика » Пресостати

  • Пресостати тип KP
    Пресостатите тип KP намират приложение в хладилни и климатични инсталации за защита на хладилните компресори от ниско всмукателно и високо нагнетателно налягане.
  • Пресостати тип RT
    Пресостатите тип RT намират приложение в хладилни и климатични инсталации за защита на хладилните компресори от ниско всмукателно и високо нагнетателно налягане.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com