Хладилна автоматика » Термостати

  • Термостати тип KP
    Термостатите тип KP намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в хладилни и климатични инсталации. Използват се в системи за дълбоко замразяване, охлаждане и климатизация.
  • Термостати тип RT
    Термостатите тип RT намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в хладилни и климатични инсталации. Използват се в системи за дълбоко замразяване, охлаждане и климатизация.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com