Индустриална автоматика » Термостати

  • Термостати тип KP
    Термостатите тип KP намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в индустрията. Снабдени са с еднополюсна контактна система тип SPDT, приложима за прав и променлив ток.
  • Термостати тип RT
    Термостатите тип RT намират приложение в системи за контрол, наблюдение и сигнализация в индустрията. Предлагат се модели с различен тип сензор.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com