Индустриална автоматика » Термостатични вентили

  • Термостатични вентили тип AVTA
    Термостатичните вентили с температурен сензор тип AVTA са вентили с доказано качество и надеждност, намиращи широко приложение в охладителни и отоплителни инсталации за регулиране на температурата.
  • Термостатични вентили тип BVTS
    Термостатичните вентили с пряко действие тип BVTS са специално проектирани за защита на котли на биомаса или твърдо гориво, камини и слънчеви инсталации.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com