Горивна автоматика » Горивни помпи

  • Горивна помпа BFP
    Размерите и теглото на помпите от серията BFP ги правят подходящи за компактни домашни горелки. Използват се за горелки с капацитет до 400 kW и горива с вискозитет до 12.0 mm²/s.
  • Горивна помпа RSA
    Използват се за леки минерални горива, парафини, керосини и газьоли. Подходящи са при малки и средни централни отоплителни системи, промишлени горелки и преработвателни инсталации.
  • Горивна помпа RSF
    Използват се за горива с вискозитет от 2.8 cSt до 450 cSt.Серията RSF е подходяща за малки и средни централни отоплителни системи, промишлени горелки и преработвателни инсталации.
  • Ремонтни комплекти за горивни помпи
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com