Горивна автоматика » Горивни автомати

  • Горивни автомати BHO 70
    Серията BHO70 са новото поколение горивни автомати. Те покриват изцяло областите на приложение на BHO64 и LOA44, имат същите функции и размери, но освен това са с нов, по-стабилен процесор и по-големи възможности за контрол и мониторинг.
  • Горивни автомати BHO64 и LOA44 - вече не се произвеждат
    Горивните автомати тип BHO 64 и LOA 44 са предназначени за управление на едностепенни и двустепенни горелки. Работата им е базирана на биметален принцип.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com