Горивна автоматика » Горивни трансформатори

  • Горивни трансформатори EBI4
    Новата серия горивни трансформатори, при която са запазени всички основни характеристики на предишната серия EBI - функционалност, малки размери, ниска консумация на енергия и висока ефективност, като същевременно е постигнатo по-високо качество и защита.
  • Горивни трансформатори тип EBI - вече не се произвеждат
    EBI са електронни запалителни трансформатори за кратковременно подаване на напрежение към електродите на нафтови, мазутни и газови горелки.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com