Топлофикационна автоматика » Електронни контролери тип ECL

 • Електронни контролери тип ECL Comfort 210 - NEW
  ECL Comfort 210 са новите електронни контролери на Danfoss с компенсация по външна температура. Te намират широко приложение в топлофикационните системи и системите за централно отопление и охлаждане.
 • Електронни контролери тип ECL Comfort 310 - NEW
  ECL Comfort 310 са новите електронни контролери на Danfoss с компенсация по външна температура. Te допълват характеристиките на ECL210 с множество интегрирани комуникационни интерфейси и по-голям брой входове и изходи
 • Електронни контролери тип ECL Comfort 100
  Електронни контролери за управление на горелки и на моторвентли. Регулира температурата в зависимост от външните условия. С опростено обслужване, без дисплей.
 • Електронни контролери тип ECL Comfort 200
  Универсален едноконтурен контролер. Регулира температурата в зависимост от външните условия. Може да бъде програмиран за различни приложения, като всяко приложение има своя ECL карта. Версии на 230Va.c. и 24Va.c.
 • Електронни контролери тип ECL Comfort 300
  Универсален двуконтурен контролер. Регулира температурата в зависимост от външните условия. Може да бъде програмиран за различни приложения, като всяко приложение има своя ECL карта. Версии на 230Va.c. и 24Va.c.
 • Електронни контролери тип ECL Comfort 301
  Универсален двуконтурен контролер. Регулира температурата в зависимост от външните условия. Може да бъде програмиран за различни приложения, като всяко приложение има своя ECL карта. Модели с допълнителни импулсни входове и аналогови изходи.
 • Температурни сензори Pt 1000 за ECL Comfort
  Температурни сензори Pt 1000
 • Принадлежности за ECL Comfort 200/300
  Принадлежности за стенен и панелен монтаж. Допълнителни принадлежности, дистанционни управления, часовници.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com