Топлофикационна автоматика » Електрозадвижки

  • Електрозадвижки AMV(Е) 10/20/30
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VS 2, VM 2, VB 2, VMV.
  • Електрозадвижки AMV(Е) 13/23/33
    Електрозадвижки със защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VS 2, VM 2, VB 2, VMV.
  • Електрозадвижки AMV(Е) 15/16/25/35
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VF 3, VRB 3, VRG 3, VFS 2.
  • Електрозадвижки AMV(E) 55/56
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VF 2, VF 3, VFS 2.
  • Електрозадвижки AMV(E) 85/86
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VF 2, VF 3, VFS 2.
  • Електрозадвижки AMV 323/423/523
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно управление.
    Използват се за управление на вентили VF 2, VF 3, VFS 2, VRB 3, VRG 3.
  • Електрозадвижки AMV(Е) 01/02
    Електрозадвижки без защитна функция. Приложими за работа с контролери с трипозиционно или аналогово управление.
    Използват се за управление на вентили VZ 2, VZ 3, VZ 4.
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com