Разходомери

за измерване на:

• топла и студена вода
• пара и кондензат
• термомасла
• солови разтвори
• технически газове
• флуиди в хранително-вкусовата промишленост
• петролни продукти
• химикали
• солови разтвори
• технически газове
EEx изпълнение за работа във взривоопасна среда


вихрови разходомери

блендови разходомери

турбинкови разходомери

разходомери с овални зъбни колела

дензиметри

дозиращи системи

газоразпределителни станции
Електронен магазин
Електронен магазин
промоции
Проект Отопление
Февруари, март 2016

Радиаторни термостати - комплекти
(c) НАСА-Д, 2006 г., www.nasa-d.com