bg en

Електронни контролери

Голямото разнообразие от електронни контролери на Danfoss покрива напълно всички изисквания за управление, контрол и мониторинг в хладилните и климатични системи. Номенклатурата включва контролери със самостоятелни приложения за търговски рекламни хладилници и фризери, за хладилни инсталации в супрмаркети, за точен контрол на прегрева и температурата при охлаждане / замразяване при въздухоохладители, водоохладители и климатични инсталации, за регулиране на мощността на компресори и кондезтори, за управление на регулиращи вентили и т.н. Изберете подгрупата, която ви интересува.

  • Контролери ERC 21x за самостоятелни приложения без възможност за комуникация
  • Контролери EKC 202 с възможност за вграждане на комуникационен модул
  • Контролери EKC 302 с вграден комуникационен модул
  • Конролери AK-CC с възможност за комуникация и избор на стандартно приложение
  • Конролери AK-CC за управление на електронни импулсни регулиращи вентили
  • Конролери EXD/EKD/EKC за управление на електронни стъпкови регулиращи вентили
  • Конролери AK-PC за управление на компресорно-кондезаторни грипи (хладилни агрегати)
  • Конролери AK-RC - компактни елекрически табла