Портал на клиента

bg en

Газ детектори

Газовите детектори на Danfoss са проектирани да отговарят на всички изисквания към промишлените хладилни системи и към климатичните приложения. Детекторите откриват широка гама от често използвани хладилни агенти, включително амоняк, въглероден двуокис, халогенвъглеводороди и въглеводороди. След типа на сензора, с две букви, е означен неговия вид:

  • EC - електрохимичен
  • SC - полупроводников
  • CT - каталитичен
  • IR - инфрачервен