bg en

Регулатори на налягане

Регулаторите на налягане на Danfoss са надеждни и точни, с широк диапазон и здрава херметически запоена конструкция. В зависимост от функцията си регулаторите на налягане  включват следните подгрупи:

  • KVL Защита на компресори от претоварване
  • KVR и NRD Регулатори на налягането на кондензация
  • KVD Регулатор на налягането в ресивера
  • KVP Регулатор на налягането на изпарителя
  • KVC Регулатор на мощност
  • CPCE Регулатор на мощност