bg en

Спирателни кранове

Спирателните кранове се използват в течната, смукателната или нагнетателната линия в хладилни, замразителни и климатични системи. Изберете подгрупата, която ви интересува.