bg en

Възвратни клапани

Възвратните клапани NRV и NRVH могат да се използват в течната, смукателната и нагнетателната линия в хладилни и климатични инсталации с флуорирани хладилни агенти. Вентилите осигуряват правилна посока на потока и предотвратяват обратната кондензация от топла част на системата към студения изпарител.