bg en

Системи за измерване на параметри MJK

Системи за измерване на параметри MJK

Във водоснабдяването, пречистването на отпадни води, металодобивната и металообработваща индустрии, производството на химикали, хартия, енергия и т.н, характеристиките на флуидите са много важна част за оптимизиране на процесите, икономията на енергия и опазване на околната среда.

Производствената гама включва следните групи сензори: за измерване на разтворен кислород, за измерване на твърди частици и мътност, за измерване на Ph и Redox.