bg en

Системи за контрол и мониторинг MJK

Системи за контрол и мониторинг MJK

Mониторингът и контролът са много повече от активирането на помпи. Серията за отдалечен контрол и мониторинг Connect повишава сигурността и ефективността на вашите системи и същевременно намялява вашите разходи като осигурява по-ниска консумация на енергия, по-дълъг живот на помпите, по-малко работно време и по-добро оползотворяване на ресурсите. Промяната в метеорологичните условия през последните няколко десетилетия значително увеличи търсенето на мониторинг на природата и инфраструктурата. Устройства за запис и съхранение на данни  позволяват интелигентно  използване на данните и контрол на работата според набора от предаваните параметри. Използвани съвместно със сензорите за измерване на различни параметри: данни за нива, температурата, химични показатели  и много повече те изпращат информацията към вашата SCADA система или база от данни. MJK Data Loggers са конструирани да работят при всякакви метеорологични условия и са обезпечени срещу вандализъм.