Портал на клиента

bg en

Честотни преобразуватели VLT

Честотните преобразуватели на Данфосс  VLT® са лесни за пуск и експлоатация. Всички преобразуватели на Данфосс имат вградени постояннотокови бобини, които свеждат до минимум хармоничните смущения.
VLT® Micro Drive FC 51 - Малко устройство с максимална здравина и надежност
VLT® HVAC Basic Drive 101 - Предназначен за упрaвление на помпи и вентилатори с висока ефективност
VLT® HVAC Drive FC 102 - Предлага характеристики, пестене на електрическа енергия и контрол на системи
VLT® AQUA Drive FC 202 - Създаден за управление на постоянен и променлив въртящ момент
VLT® Midi Drive FC 280 - Идеален преобразувател за производители на машини в хранително­вкусовата и преработ­вателната промишленост
VLT® AutomationDrive FC 300 - Единично задвижване с широко индустриално предназначение
VLT® Lift Drive FC 302 - Работи в системи с и без обратна връзка, и е подходящ за асансьори