Портал на клиента

bg en

Помпени групи

Пожарогасене с водна мъгла чрез високо налягане

Помпената група е основна част от противопожарната система за водна мъгла SEM-SAFE®. Основните компоненти са помпи за високо налягане, пилотна помпа, електрически мотори, колектор за високо налягане, резервоар и табло за управление, като всичко е сглобено и монтирано на една рамка. 

Помпите са смазвани от водата, преминаваща през тях и са мултибутални аксиални помпи. Те осигуряват вода с високо налягане към температурно самозадействащи се дюзи за водна мъгла или към отворени дюзи за водна мъгла в двата типа системи „сухи“ или „мокри“.

Помпената група работи с една или повече помпи за високо налягане свързани директно към системата от ръби за водна мъгла, осигуряващи проектните налягане и количество вода в системата. Системата  се активира от загубата на налягане (някоя от дюзите в системата е отворила) и една от помпите за високо налягане стартира. Ако налягането не е достатъчно, поради отварянето на повече дюзи, останалите помпи ще започнат да се пускат последователно за достигане на работните показатели. Помпите, осигуряващи необходимия дебит и налягане в системата ще останат работещи докато оторизирания персонал не изключи ръчно помпената група от таблото за управление.

Помпените групи са специално проектирани покриват следните стандарти:

• NFPA 750 – edition 2015
• IMO – International Maritime Organisation Standards
o MSC 1165 + Amendments 1237, 1269, 1386 / MSC 265 + Amendments 1556 / MSC
1387 / MSC 1268
• EN 12845:2015 – Fixed Fire Fighting Systems – Automatic Sprinkler Systems – Design,
Installation and Maintenance.
• CEN TS 14972:2011 – Fixed Fire Fighting Systems – Water Mist Systems – Design and
Installation.
• EN 12094-10
• EN 12094-13