Портал на клиента

bg en

Защита на хотели от пожар

Системата SEM-SAFE® за водна мъгла чрез високо налягане на Danfoss Semco е съвременна пожарогасителна система, осигуряваща оптимална защита на хора и обзавеждане. Основните предимства на системата са:

Безопасна евакуация на гости и персонал
Приоритет в случай на пожар е сигурната евакуация на гостите. Превъзходните свойства на водната мъгла правят тази противопожарна технология най-добрият избор за защита на хотел.
Системата се активира само в зони, където се открива пожар. Другите помещения в хотела няма да бъдат засегнати.
Минимално прекъсване на дейност след пожар
При използването на водна мъгла чрез високо налягане е намалено вторичното увреждане от гасенето до минимум поради ниската консумация на вода.
Водата от тръбите е чиста вода, защото SEM-SAFE® използва тръби от неръждаема стомана, които са устойчиви на корозия. В случай на освобождаване на системата почистването е по-лесно, по-бързо и изисква по-ниски разходи
Естетичен дизайн
Естетичният дизайн на тръбите и дюзите се вписва перфектно в дизайна на помещенията на красивата хотелска среда. Благодарение на малките и удобни размери на тръбите, системата е лесна за монтаж. Това е модерна и компактна система, оставяща повече пространство за други нужди
Бърз монтаж
Лесна за инсталиране в модерни хотели, инсталацията SEM-SAFE® няма да наруши никоя от заложените архитектурни характеристики
Лесно се модернизират съществуващи хотели, където системата ще се впише добре с дизайна. Малките размери на тръбите и големи разстояния между дюзите улесняват монтажа.