Портал на клиента

bg en

Нови възможности с AB-QM 4.0 Flexo в системите с вентилаторни конвектори

12.05.2022

С новия Danfoss AB-QM 4.0 Flexo Вашата система с вентилаторни конвектори ще бъде много по-ефективна и надеждна.

Danfoss AB-QM 4.0 Flexo се състои от независим от налягането управляващ и регулиращ вентил AB-QM 4.0 (PICV), два 3-пътни сферични вентила, филтър, вентил с дренажна функция и три измервателни нипела. Всички компоненти са преварително сглобени в компактен модул, след което всеки модул е тестван под налягане. Това гарантира липсата на течове, позволява работа в ограничено пространство и спестява време за монтаж и въвеждане в експлоатация.

Danfoss AB-QM 4.0 Flexo осигурява отличен хидравличен баланс и регулиране на системата, позволява лесна диагностика и обслужване. Предлага се в размери DN15 и DN20, съответно с капацитет 20-1200l/h и 110-1900l/h.

AB-QM 4.0 Flexo може да бъде използван с ON/OFF термозадвижки TWA-Q, с модулиращи задвижки AME и с интелигентни задвижки Novocon S, които чрез комуникационни протоколи BACnet и Modbus директно се свързват към BMS системи.

Очаквайте скоро статия за AB-QM 4.0 Flexo в секцията ни решения.