Портал на клиента

bg en
VACON® 100 HVAC

Продуктите от серията на VACON® 100 HVAC намаляват разхода на енергия, увеличават произведителността и предлагат точен и интелигентен контрол върху помпи, вентилатори и компресори.

Мощност 

1 x 208 - 600 V ......................... 0.55 - 160 kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.