bg en
VLT® AQUA Drive FC 202

Серията VLT® AQUA Drive FC 200 е създадена за управление на постоянен и променлив въртящ момент в приложения включващи питейни и отпадни води, утайки и дозиращи помпи, аератори, помпи, напоителни системи и др.
Приложенията за питейна и отпадна вода се характеризират с голяма консумация на енергия.
За тези приложения VLT® AQUA Drive FC 200 разполага със специални програмни инструменти, за да осигури оптимален контрол и пестене на електроенергия.
Присъствието в такива системи на големи, мощни и скъпи съоражения, вкл. помпи, изисква особено внимание за избягване на хидравлични удари.
Тези особености са взети под внимание в процеса на проектиране на VLT® AQUA Drive FC 200.

Основни характеристики:

Продуктов обхват:
0.25 – 45 kW
(1 x 200 - 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)
0.37 – 1000 kW
(3 x 380 - 500 V ± 10 %; 50/60 Hz)
0.75 – 90 kW
(3 x 525 - 600 V ± 10 %; 50/60 Hz)
45.0 – 1 200 kW
(3 x 525 - 690 V ± 10 %; 50/60 Hz)

• Променлива изходна управляваща честота между 0 и 132 Hz
• Вградена 100 % защита от късо съединение
• 100 % защита от еднофазно късо съединение със “земя”
• Защита от смущения при преходни процеси
• Изходно напрежение – 0 – 100% от захранващото напрежение
• Вграден PID регулатор
• Стандартно вграден каскаден контролер за управление на помпи
• Възможност за режим “заспиване”
• Функция “Компенсация на потока”, “Пълен тръбопровод” и “Суха помпа”
• Вграден радио-честотен филтър
• Графичен или цифрено-буквен дисплей с меню на български език
• Kомуникациoнни възможности – Profibus, DeviceNet, Ethernet IP
• Модулен принцип за бъдещи разширения и надграждания на системата

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.