Портал на клиента

bg en
VLT® HVAC Drive FC 102

VLT® HVAC Drive съчетава в себе си дългогодишния опит на Danfoss в HVAC приложенията, новата “plug-and-play” технология и изключително разнообразните приложения на този продукт.
HVAC Drive FC 102 предлага характеристики, пестене на електрическа енергия и подобрен контрол на системи използващи помпи и вентилатори (HVAC системи), включително интегриране в BMS системи. Управлението на температура, налягане и дебит в такива системи осигурява комфорта в сградата с минимални разходи за електрическа енергия и поддръжка. Когато се използва VLT в HVAC системи е въпрос на време постигането на голямо пестене на електрическа енергия.
Тези резултати се постигат благодарение на редица високотехнологични функции и технологии, вградени в честотните задвижвания VLT.

Основни характеристики:

Мощност 
1.1 – 45 kW
(1 x  200 - 240 V ± 10 %; 50/60 Hz)
1.1 – 450 kW
(3 x  380 - 500 V ± 10 %; 50/60 Hz)
1.1 – 7.5 MW
(3 x  525 - 690 V ± 10 %; 50/60 Hz)

• Променлива изходна управляваща честота между 0 и 132 Hz
• Вградена 100 % защита от късо съединение
• 100 % защита от еднофазно късо съединение със “земя”
• Защита от смущения при преходни процеси
• Изходно напрежение – 0 – 100% от захранващото напрежение
• Вградени 2 PID регулатора
• Каскаден контролер за управление на помпи
• Възможност за режим “заспиване”
• Функция “Скъсан ремък” и “Запушен филтър”
• Вграден радио-честотен филтър
• Графичен или цифрено-буквен дисплей с меню на български език
• Kомуникациoнни възможности – Profibus, DeviceNet, BACNet, LonWorks
• Модулен принцип за бъдещи разширения и надграждания на системата

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.