Портал на клиента

bg en
VLT® Decentral Drive FCD 302

VLT® FCM 302 серия е интегрирано решение електродвигателзадвижване, което комбинира честотния преобразувател VLT® и електродвигател с високо качество в един продукт.
Честотният преобразувател е прикрепен на мястото на кутията с клеми на електродвигателя и не е по-висок от стандартната кутия с клеми на електродвигателя, нито по-широка или по-дълга от самия електродвигател.
Включен към качествен електродвигател с висок стандарт, VLT® DriveMotor FCM 302 се предлага също и в множество варианти, индивидуаризирани така, че да отговарят на нуждите на клиентите.

Мощност
3 x 380 - 480 V ......................... 3.7  - 3 kW

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.