bg en
Дигитални/Хибридни задвижки NovoCon S

NovoCon® S е прецизна мултифункционална задвижка, проектирана за употреба с AB-QM DN 10-DN32. Предлага в две версии: цифрова или хибридна.  NovoCon® S осигурява най-добра в класа си хидронна производителност в ОВиК системи.
С помощта на NovoCon® вече е възможно свързването на хидроники към сградната автоматизация. Пълното настройване и управление се реализира чрез Fieldbus и изиска минимален брой точки от данни. NovoCon® изпълнява и ролята на индикатор на дебит благодарение на високата точност на позиционаране на задвижката и напорнонезависимите и линейни характеристики на AB-QM вентила. NovoCon® улеснява събирането и съхранение на данни, които може да се използват за измерване на сградните характеристики във времето и определяне на най-добрите практики в разхода на енергия.

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.