Портал на клиента

bg en
Електромагнитни клапани EV250B
Предназначени за неутрални течности и газове, като вода, пара, масла, компресиран въздух и други подобни флуиди. Подходящи са за отворени и затворени системи с много ниско диференциално налягане. Дебит за вода: до 7 m³/h. Работно налягане: от 0 до 10.0 bar. Вискозитет: до 50 cSt. Температура на околната среда: до + 80°С. Температура на работния флуид: от – 30°С до + 140°С. Начин на присъединяване: резбово от G3/8 до G1, възможно е да се изработят и с фланцово присъединяване. Материалът, от който са изработени, ги прави подходящи за работа в корозионна среда. Подходящи са за работа и със суха наситена пара с температура до 140°С и налягане до 4 bar.
X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Присъединяване Уплътнение kv , м³/ч ∆p - min, bar
032U5250 EV250B 10BD NC G 3/8 EPDM 2,5 0
032U5251 EV250B 10BD NC G 3/8 FKM 2,5 0
032U5252 EV250B 12BD NC G 1/2 EPDM 4 0
032U5253 EV250B 12BD NC G 1/2 FKM 4 0
032U5254 EV250B 18BD NC G 3/4 EPDM 6 0
032U5255 EV250B 18BD NC G 3/4 FKM 6 0
032U5256 EV250B 22BD NC G 1 EPDM 7 0
032U5257 EV250B 22BD NC G 1 FKM 7 0
032U5350 EV250B 10BD NO G 3/8 EPDM 2,5 0
032U5351 EV250B 10BD NO G 3/8 FKM 2,5 0
032U5352 EV250B 12BD NO G 1/2 EPDM 4 0
032U5353 EV250B 12BD NO G 1/2 FKM 4 0
032U5354 EV250B 18BD NO G 3/4 EPDM 4,9 0
032U5355 EV250B 18BD NO G 3/4 FKM 4,9 0
032U5356 EV250B 22BD NO G 1 EPDM 5,2 0
032U5357 EV250B 22BD NO G 1 FKM 5,2 0