bg en
Електронен превключвател за ниво LLS4000

Детекторите за ниво на течност играят важна роля във функционалната безопасност на хладилните инсталации. Тяхната задача е да предотвратят доостигане на течност в компресорите.
Новият Danfoss LLS 4000 за амоняк и HFC хл. агенти извежда безопасността на вашата система до следващото ниво. Той се предлага с възможност за SIL2 класификация за по-добра надежност. Едновременно с това е по-лесен за монтиране и въвеждане в експлоатация в сравнение с поплавъкова технология.

LLS 4000 изисква само една заварка, така че инсталацията е лесна и проверката за теч е бърза. Възможността за обслужване или замяна на електронния компонент на LLS 4000 без демонтажа на целия датчик намалява престоя на системата при ремонт. Пускането в експлоатация и следенето може да се извърши с помощта на приложението LLS 4000, чрез Bluetooth връзка. Приложението също така ви позволява да изберете с какъв флуид ще работите. Можете да изтеглите приложението от тук.  

X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.