Портал на клиента

bg en
Електронни контролери тип AK-CC с приложения

Контролерите тип AK-CC се използват основно за управление на хладилни инсталации в супермаркети. Основно предимство на тези контролери са предварително конфигурираните приложения, които предлагат множество опции и покриват изискванията както на нови, така и на вече съществуващи хладилни инсталации. Различните приложения управляват един или два компресора, релета за обезскрежаване, аларма, осветление, нагревател, вентилатори и др. 

  • Приложение 1 - Управление на хладилна камера с един компресор с допълнително реле за аларма
  • Приложение 2 - Управление на хладилна камера с един компресор с допълнително реле за осветление
  • Приложение 3 - Управление на хладилна камера с един компресор с допълнително реле за нагревател на врата
  • Приложение 4 - Управление на хладилна камера с обезскрежаване с горещи пари
  • Приложение 5 - Управление на хладилна камера с два компресора с допълнително реле за аларма
  • Приложение 6 - Управление на хладилна камера с два компресора с допълнително реле за осветление
  • Приложение 7 - Управление на хладилна камера с два компресора с допълнително реле за нагревател на врата
  • Приложение 8 - Базово управление на хладилна камера (опростено приложение)
  • Приложение 9 - Управление на хладилна камера с един компресор, допълнително реле авария и функция Отопление
  • Приложение 10- Управление на хладилна камера с два компресора с допълнително реле за вентилатори
X
Виж пълната гама продукти

Датската компания Danfoss A/S е световен лидер в производството на прецизни механични и електронни продукти и компютъризирани мехатронни компоненти. Фирмата има около 24 000 служители в целия свят и модерни заводи на четири континента, където ежедневно се произвеждат над 250 000 изделия. 

Мощта на фирмата по отношение на производството и контрола на качеството се допълва от изключителните възможности в областта на изследователската и развойната дейност. Danfoss е пионер в производството на интелигентна хладилна автоматика, радиаторни термостати, честотни преобразуватели, компресори за екологични хладилни агенти, товаро-сензорна хидравлика. топлофикационна автоматика и съвременни отоплителни инсталации.

 

Кодов № Тип Приложения Комуникация Монтаж
084B8520 AK-CC 210 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 като опция панелен
084B8528 AK-CC 250А 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вградена панелен
084B4165 AK-CC 350 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 вградена DIN шина
Аксесоари
Код № Тип Описание
084N0036 AKS 12 Сензор Pt 1000, 1.5m
084N1178 EKS 111 Сензор PTC 1000, 1.5m
084N1220 EKS 211 Сензор NTC 5000, 1.5m
084B8564 EKA 178A Комуникационен модул MODBUS
084B8565 EKA 179A Комуникационен модул RS485 LON
084B8579 EKA 175 Комуникационен модул RS485 LON
084B8582 EKA 183A Модул за програмиране и копиране на настройки
084B8562 EKA 163A Външен дисплей за AK-CC